Lokata jest narzędziem bankowym umożliwiającym pewne oszczędzanie. Od początku należy zdać sobie sprawę, że z pewnością nie zarobi się na niej wielokrotności swoich oszczędności, ale przy korzystnym oprocentowaniu, odpowiednio długim czasie trwania lokaty oraz dobrze dobranej, wysokiej kwocie kapitału, odsetki mogą być naprawdę satysfakcjonujące. W skrócie mówiąc, lokata jest to umowa klienta z bankiem, w której ten pierwszy powierza bankowi swoje oszczędności na pewien czas, na przykład kwartał, rok lub nawet dwa lata, a w tym czasie bank inwestuje powierzone środki w różnych miejscach. Jednocześnie bank zobowiązuje się, że po upływie czasu trwania lokaty odda klientowi jego pieniądze wraz z odsetkami, które w tym czasie wypracował. Oprocentowanie lokaty powinno być znane klientowi od początku, najczęściej mieści się ono w przedziale 2%-4% w skali roku. Może ono być także stałe lub zmienne, w zależności od proponowanej oferty.

Rodzajów lokat jest na rynku finansowym stosunkowo dużo, wybór odpowiedniej zależy od kilku czynników. Jeśli klientowi nie zależy na stałym dostępie do środków, może on wówczas założyć lokatę tradycyjną. Jeśli wybierze przykładowo długoterminową, powiedzmy nawet trzyletnią, bank ma dużo czasu na obrót pieniędzmi, dlatego wypracowany zysk będzie oczywiście wyższy. Lokaty mogą jednak być zdecydowanie krótsze, nawet miesięczne lub kwartalne. Wtedy należy jedynie pamiętać, że oprocentowanie często jest podawane w skali roku, dlatego nie należy być zdziwionym, jeśli po miesiącu otrzymamy mniej odsetek niż mogłoby się wydawać. Takie lokaty krótkoterminowe często oferowane są jako odnawialne – wówczas nie trzeba pamiętać o każdorazowym jej zakładaniu co miesiąc, gdyż bank robi to automatycznie,

Doskonałym rozwiązaniem dla osób prowadzących własną działalność są lokaty overnight bądź jednodniowe. Ich działanie opiera się na stosunkowo krótkim czasie ich trwania – są aktywne jedynie przez kilka godzin w ciągu dnia. W praktyce wygląda to tak, że w ciągu dnia, w godzinach roboczych, klient ma nieograniczony dostęp do swoich środków i może dowolnie nimi zarządzać. Jednak po umówionej w umowie godzinie środki te są przelewane z konta indywidualnego na lokatę, gdzie przez następne kilka godzin są w obrocie, inwestowane przez bank. Przed rozpoczęciem kolejnego dnia roboczego są zwracane na konto wyjściowe, już pomnożone o wypracowane odsetki. Jest to rozwiązanie bardzo korzystne dla wszystkich, którzy nie mogą pozwolić sobie na zamrożenie dużej sumy pieniędzy, a jednocześnie nie chcą odczuwać skutków inflacji. Po roku codziennych lokat jednodniowych ich kapitał jest w zupełności zabezpieczony, bo choć zysk nie jest bardzo wysoki, jest wystarczający. Innym rodzajem popularnej lokaty jest lokata strukturyzowana. W niej przeważająca część kapitału, na przykład aż 80%, jest umieszczana na bezpiecznej lokacie, która da pewne odsetki, pozostała zaś część jest inwestowana z większym ryzykiem, ale jednocześnie obietnicą o wiele większego zysku, na przykład na giełdzie czy w kruszce.