Poręczenie kredytu jest formą zabezpieczenia pożyczki i jest honorowana w taki sam sposób jak zastawa hipoteki lub mienia. O zabezpieczenie zadłużenia proszeni są najczęściej kredytobiorcy z niższą zdolnością kredytową lub niejasną historią kredytową. Bank zabezpiecza się w ten sposób przed utratą kapitału na wypadek gdyby dłużnik nie wywiązywał się z obowiązku spłaty długu. Na tej stronie znajdziesz wiele porad jak wybrać dobry kredyt i jaki on powinien być http://www.swiatkredytow.eu/.

Poręczycielem może zostać każdy kto osiągnął pełnoletniość i jego zdolność kredytowa jest wystarczająca do zaciągnięcia kredytu w kwocie jaką będzie poręczać. Najczęściej poręczycielami są osoby, które mają bardzo bliski stosunek z kredytobiorcą tzn. najbliższa rodzina lub przyjaciele. Jest to bowiem zobowiązanie, które niesie za sobą wiele konsekwencji.

Przede wszystkim poręczyciel musi liczyć się z tym, że bank jako wierzyciel może domagać się uregulowania długu w przypadku gdy kredytobiorca okaże się niewypłacalny. Poręczyciel staje się wraz z zawarciem umowy współodpowiedzialny za spłatę należności.

Dodatkowo fakt zawarcia umowy z bankiem w charakterze poręczyciela, zostaje odnotowany w Biurze Informacji Kredytowej. Może to spowodować, że w przypadku starań o kredyt nie będziemy posiadali wystarczającej zdolności z powodu innego zobowiązania finansowego. Oczywiście najgorszym scenariuszem jest nieuregulowany dług, za który także jesteśmy odpowiedzialni. W znacznym stopniu może to wpłynąć na decyzję kredytową.

Zanim zgodzimy się poręczyć kredyt, nawet najbliższej nam osobie musimy liczyć się z tym, że być może konieczność spłaty długu spadnie na nas. Dodatkowo nasza historia kredytowa uwzględni poręczenie i będzie stanowić podstawy do podważenia naszej zdolności kredytowej. To bardzo trudna decyzja i podjęcie się takiej roli może nieść za sobą długoletnie konsekwencje. Dlatego zamiast kierować się emocjami i chęci pomocy np. rodzinie, musimy działać świadomie i bardzo przyszłościowo.