Do istotnych kryteriów przy wyborze lokaty należą oczywiście te związane z sykiem, jaki można odnieść zakładając lokatę. Wśród nich najważniejszym wydaje się być wysokość oprocentowania, gdyż ono bezpośrednio decyduje tym, jak wysokie będą odsetki z lokaty. Nie jest to jednak jedyny parametr, który wpływa na to, ile będziemy mogli zyskać na lokacie. Ważne jest na przykład to, z oprocentowaniem jakiego rodzaju mamy do czynienia. Rodzaj oprocentowania będzie nam określał, czy będą na nie miały wpływ zmiany wysokości stóp procentowych w trakcie trwania lokaty. Właśnie pod tym względem możemy wyróżnić lokaty z oprocentowaniem stałym oraz zmiennym. Jeśli lokata posiada stałe oprocentowanie, to zmiany wysokości stóp procentowych w zasadzie nie maja tu znaczenia, gdyż wysokość oprocentowania obowiązująca w dniu otwierania lokaty obowiązuje cały czas. Z kolei przy oprocentowaniu zmiennym można by więcej zyskać lub też nasze zyski mogą być niższe od zakładanych początkowo, w zależności od tego, czy wysokość stóp procentowych zostanie obniżona, czy też podwyższona. Oprócz oprocentowania i jego rodzaju dość ważnym czynnikiem wpływającym na wysokość zysków z lokaty, jest również częstotliwość kapitalizacji odsetek. Im jest ona większa tym lepiej. Kapitalizacja polega bowiem na dopisywaniu odsetek do kapitału. Przy każdej kapitalizacji ten się więc powiększa. Dzięki temu zaś sukcesywnie rośnie kwota, od której naliczane są następne odsetki, co wpływa korzystnie na podwyższenie całości zysków. Zyski to jednak nie wszystko, co ma wpływ na atrakcyjność konkretnej oferty lokaty. Ważny jest na przykład czas jej trwania, który powinien być dostosowany do tego, kiedy będziemy chcieli wybrać środki z lokaty. Podjęcie środków przed upływem terminu zakończenia lokaty skutkuje utratą wypracowanych odsetek. Dlatego też w przypadku, kiedy środków będziemy potrzebować w niedługim czasie, zamiast lokaty długoterminowej, lepiej wybrać lokatę o krótszym czasie trwania, na przykład lokatę kwartalna, czy półroczną. W razie potrzeby po zakończeniu lokaty środki można ponownie zainwestować. Z kolei jeśli środki nie będą nam potrzebne na bieżące wydatki przez dłuższy czas, możemy zainwestować je w lokacie na rok lub dłużej.