Po drugie – oprocentowanie.

Oprocentowanie kredytu hipotecznego jest zmienne, zależy bowiem od stawek WIBOR czyli Warsaw InterBank Offered Rate. Jest to stopa procentowa po jakiej banki mogą udzielać pożyczek innym bankom, czyli jest to wysokość oprocentowania kredytów na rynku międzybankowym. Stawka ta jest ustalana we wszystkie dni robocze o godzinie 11.00.

Po trzecie – prowizja.

Z prowizjami w bankach bywa rożnie, a ich wysokość waha się od 0 do nawet 5 procent. W niektórych bankach prowizji można uniknąć, na przykład gdy skorzystamy jeszcze z innym produktów oferowanych przez bank. Prowizja może być pobierana jednorazowo, albo zostanie doliczona do comiesięcznych rat. Przy kredycie hipotecznym spotykamy się z kilkoma rodzajami prowizji na przykład prowizja początkowa, prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu, prowizja za przewalutowanie itp.

Po czwarte- RRSO.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowanie, czyli w skrócie RRSO to wskaźnik uwzględniający wszystkie koszty związane z kredytem: prowizje, odsetki i wszystkie dodatkowe opłaty. RRSO określa procentowo całkowity koszt kredytu jaki będzie musiał ponieść kredytobiorca. Bank przygotowując ofertę kredytową dla potencjalnego kredytobiorcy musi przedstawić ile będzie wynosić RRSO. Informacja ta nie może być ukryta, tylko wyraźnie zaznaczona w formularzu informacyjnym kredytu. Jest to najważniejszy wskaźnik jaki musimy wziąć pod uwagę wybierając kredyt, gdyż on określa ile w rzeczywistości będzie nas kosztował kredyt.

Po piąte- ubezpieczenie.

Przyznanie kredytu hipotecznego banki często warunkują koniecznością wykupienia ubezpieczenia tegoż kredytu. Ubezpieczenie oczywiście podwyższa koszt kredytu i, co ważne, nie jest wliczane w Rzeczywistą Roczną Stopę Procentową. Banki oferują różne rodzaje ubezpieczeń, często zmuszając kredytobiorców do wykupienia kilku z nich:

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego dla osób, które nie posiadają wymaganych 20 procent wkładu własnego, dzięki temu wysokość wkładu może zostać obniżona do 10 procent. Ubezpieczenie to może zostać wliczone w marżę albo może zostać zabezpieczone.

Ubezpieczenie nieruchomości zobowiązuje kredytobiorcę do wykupienia ubezpieczenia dla nieruchomości, która będzie zabezpieczeniem kredytu. Ubezpieczenie to można wykupić w banku, ale zazwyczaj jest droższe niż ubezpieczenie zewnętrzne. Jeśli bank wyraża zgodę na wykupienie ubezpieczenia zewnętrzne to, to warto z tej opcji skorzystać.

Ubezpieczenie pomostowe jest wymagane na czas między otrzymaniem kredytu a wpisaniem hipoteki do księgi wieczystej, zazwyczaj doliczane jest do marży.

Jeśli kredytobiorca posiada ubezpieczenie na życie to bank może zażyczyć sobie cesji praw do tego ubezpieczenia. Może też wymagać aby kredytobiorca takie ubezpieczenie zawarł.

Banki proponują również ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i od ryzyka utraty pracy. Nie jest to ubezpieczenie obowiązkowe, ale bardzo mile widziane przez bank.