Budowanie niezależności ekonomicznej lokatami rentierskimi Przy zakładaniu lokaty rentierskiej potrzebujesz znacznie większego kapitału niż przy standardowych narzędziach oszczędnościowych. Można powiedzieć, że życie z odsetek jest zarezerwowane wyłącznie zamożnej części społeczeństwa. Większość banków detalicznych bardzo rzadko promuje lokaty rentierskie wśród standardowych klientów detalicznych, ponieważ to produkt premium, mocno niszowy, gdzie dochodzi dodatkowo do długoterminowego, wieloletniego zamrożenia bardzo dużych środków nawet na poziomie 200 – 500 000 złotych. Praktycznie w każdej lokacie rentierskiej dochodzi do bardzo częstych wypłat wypracowanych odsetek, oczywiście pomniejszonych dodatkowo o podatek od zysków kapitałowych (19%, automatycznie ściągany przez instytucję finansową). Niektóre banki zapewniają elastyczne terminy ustalania częstotliwości wypłaty odsetek. To bardzo duże ułatwienie dla inwestorów indywidualnych. Jedna z ważniejszych zalet lokat rentierskich to negocjowane oprocentowanie, z reguły korzystniejsze, im więcej oszczędności wnosisz do banku detalicznego.

Ochrona dużego kapitału na lokatach rentierskich Inwestor indywidualny, który porusza się profesjonalnie na rynku kapitałowym, czy w innych obszarach spekulacyjnych musi podejmować decyzje o zabezpieczeniu już wypracowanych zysków. Z tego powodu nie warto rezygnować z lokat bankowych, ale właśnie budować możliwie największy kapitał, aby ostatecznie zapewnić sobie emeryturę na lokacie rentierskiej. Klasycznie lokaty rentierskie zakładasz przez internet, telefon, czy oddział stacjonarny banku detalicznego. Nie ma również problemu, abyś posiadał kilka lokat rentierskich w różnych bankach i testował ich efektywność długoterminową. Lokata rentierska to tylko jeden ze sposobów na budowanie niezależności ekonomicznej. Przy niskich stopach procentowych taki rodzaj oszczędzania wydaje się najlepszy, ponieważ banki w dalszym ciągu wolą zachować klientów klasy premium niż wielu standardowych. Z tego powodu lokata rentierska charakteryzuje się zawsze wyższym oprocentowaniem. Lokata rentierska dochodzi nawet do poziomów wielu milionów złotych. Wielcy inwestorzy indywidualni muszą zastanowić się nad właściwym zagospodarowaniem tak dużych oszczędności. Już nawet przy poziomach oszczędności rzędu 100 000 złotych masz do dyspozycji opcję negocjowania oprocentowania, niestety nie we wszystkich bankach.