Aval bankowy zazwyczaj udzielany jest jednorazowo. W przypadku co niektórych umów, bank może uruchomić specjalną linię na okres dwunastu miesięcy. Za każde takie przesunięcie bank nalicza dodatkowe opłaty. Dzięki temu zarabia dodatkowe pieniądze. Opłaty mogą być naliczane za samo rozpatrzenie wniosku o aval bankowy, czy też za wystawienie promesy, że aval bankowy został uruchomiony. Przeważnie aval udzielany jest przez banki komercyjne, ale nie tylko. Udziela go obecnie polski bank państwowy jakim jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Wval może być udzielany nie tylko w złotówkach, ale też w euro, w dolarach amerykańskich jak też i we frankach szwajcarskich. Może być sporządzony na wekslach własnych in blanco lub na wekslach zupełnych.

Do tego, aby aval był ważny musi być złożony podpis poręczyciela, na przedniej stronie weksla, a także na odwrotnej stronie i na przedłużniku. Musi również znaleźć się zwrot poręczam, czy też gwarantuję. Wszelkie zasady awalu bankowego określone są w przepisach prawa kraju w jakim ten aval został sporządzony. Jak widać jest wiele form zabezpieczenia kredytu. Aval bankowy jest jednym z ciekawszych, gdyż przenosi zobowiązania dłużnika na bank, jeżeli dłużnik tych zobowiązań nie spłaca. Jest to dosyć ciekawe, że to bank może spłacić za nas długi.

Każdy kredyt powinien być w odpowiedni sposób zabezpieczony. Nie ważne, czy jest to poręczenie, czy też ubezpieczenie. Każda ze stron, które podpisują umowę kredytu powinny być spokojne, że ta druga strona się z tej umowy wywiąże. Zabezpieczenie właśnie po to jest, aby być pewnym, że ryzyko związane z kredytem bankowym wcale nie jest tak duże jak nam się wydaje.