Aval bankowy jest pewnego rodzaju poręczeniem wekslowym. Jest to dosyć specyficzna forma zabezpieczenia kredytu w postaci weksla. W tym przypadku bank przejmuje na siebie ryzyko trasata. W momencie, kiedy on nie zapłaci sumy kredytu bank zobowiązuje się wypłacić sumę jaka została napisana na wekslu. Aval bankowy skierowany jest dla przedsiębiorców, jako forma zabezpieczenia spłaty kredytu, czy też pożyczki. Może być również zabezpieczeniem za zapłacenie za wzięte towary. Zadaniem tego instrumentu bankowego jest zwiększenie wartości weksla. Nowy nabywca weksla może być wówczas pewny, że w terminie jego pieniądze zostaną zwrócone przez dłużnika. W tym przypadku jest to bank, który udzieli poręczenia na wekslu. Cały czas dłużnikiem jest ta sama osoba. Dopiero kiedy zaprzestaje spłacać dług, jego poręczyciel czyli bank musi zapłacić cała kwotę remitentowi, wejdź sprawdzić więcej finansowych tematów na 17bankow.com.